Koulutamme Maatilaosakeyhtiön taloutta ja hallintaa!

 Tilaa aikataulutettu koulutusohjelma 2021

Maatilan yhtiöittäminen kiinnostaa yhä useampia maatilayrittäjiä! Toimintamuodon muutoksella haetaan rahallista ja toiminnallista etua, mutta se tuo mukanaan myös vastuuta ja velvoitteita. Yhtiöittäminen ilmiönä on tuonut alalle paljon toimitusjohtajia, osakkaita ja hallituksen puheenjohtajia.

Osakeyhtiössä riittää pohdittavaa. Pitääkö olla suuri? Miten sukutilani peltojen käy? Miten tulkitsen talouttani? Miten suunnittelen verotusta? Miten sukupolvenvaihdos toteutetaan? Mitä roolini toimitusjohtajana merkitsee? Tässä muutamia esimerkkejä.  Näihin kaikkiin saadaan vastaukset Maatilan Hallintojohtaja -koulutuksessa.

Me tarjoamme kokonaisvaltaisen koulutuksen juuri Osakeyhtiömaatilan toiminnasta!
Koulutus sisältää:

   • Yhtiöittämisen lähtökohdat, yrityksen strateginen johtaminen
   • Osakeyhtiön talouden hallinta ja taloussuunnittelu
   • Osakeyhtiön verotus
   • Osakeyhtiön kehittymisen vaihtoehdot, jatkuvuuden mahdollisuudet, sukupolvenvaihdos
   • Osakeyhtiölaki, vastuut & velvollisuudet
   • Osakeyhtiön hyvä hallintotapa, johtoryhmä- ja hallitustyöskentely
   • Osakeyhtiön henkilöstöhallinto
   • Tilinpäätösanalyysi
   • Yhteistyökumppanuudet ja verkostot

Koulutuksesta saat:

   • Asiantuntijaluentoja alan parhailta osaajilta
   • Selkeät tietopaketit ja materiaalit jatkohyödynnettäväksi
   • Laskelmapohjia oman tilan talouden analysointiin
   • Uusia verkostoja – keskustelua yli tuotantosuuntien
   • Vinkkejä ja hyviä käytäntöjä muilta toimialoilta

Koulutus alkaa 9. marraskuuta 2021. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.10. Paikkoja on rajattu määrä.

Koulutuksen hinta on 490€/maatila, osallistua voi tilalta useampi henkilö.
Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena, luennot nauhoitetaan ja ne on katsottavissa myöhemminkin.

Koulutus on suunnattu erityisesti eteläpohjalaisille maatiloille ja maatilaosakeyhtiöille. Koulutus sopii niin osakeyhtiötiloille kuin sitä suunnitteleville tuotantosuunnasta riippumatta.

Tilaa aikataulutettu koulutusohjelma 2021

Maatilan Hallintojohtaja – osakeyhtiön hallittu johtaminen on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman 2017-2020, rahoittama hanke, jota hallinnoi Suomen Yrittäjäopisto. Hankeaika on 1.8.2020-31.12.2022