Koulutamme Maatilaosakeyhtiön taloutta ja hallintaa!

Maatilan yhtiöittäminen kiinnostaa yhä useampia maatilayrittäjiä! Toimintamuodon muutoksella haetaan rahallista ja toiminnallista etua, mutta se tuo mukanaan myös vastuuta ja velvoitteita. Yhtiöittäminen ilmiönä on tuonut alalle paljon toimitusjohtajia, osakkaita ja hallituksen puheenjohtajia.

Osakeyhtiössä riittää pohdittavaa. Pitääkö olla suuri? Miten sukutilani peltojen käy? Miten tulkitsen talouttani? Miten suunnittelen verotusta? Miten sukupolvenvaihdos toteutetaan? Mitä roolini toimitusjohtajana merkitsee? Tässä muutamia esimerkkejä.  Näihin kaikkiin saadaan vastaukset Maatilan Hallintojohtaja -koulutuksessa.

Koulutus sisältää:

   • Yhtiöittämisen lähtökohdat, yrityksen strateginen johtaminen
   • Osakeyhtiön talouden hallinta ja taloussuunnittelu
   • Osakeyhtiön verotus
   • Osakeyhtiön kehittymisen vaihtoehdot, jatkuvuuden mahdollisuudet, sukupolvenvaihdos
   • Osakeyhtiölaki, vastuut & velvollisuudet
   • Osakeyhtiön hyvä hallintotapa, johtoryhmä- ja hallitustyöskentely
   • Osakeyhtiön henkilöstöhallinto
   • Tilinpäätösanalyysi
   • Yhteistyökumppanuudet ja verkostot

Koulutuksesta saat:

   • Asiantuntijaluentoja alan parhailta osaajilta
   • Selkeät tietopaketit ja materiaalit jatkohyödynnettäväksi
   • Laskelmapohjia oman tilan talouden analysointiin
   • Uusia verkostoja – keskustelua yli tuotantosuuntien
   • Vinkkejä ja hyviä käytäntöjä muilta toimialoilta

Koulutus ON ALKANUT 9.11.2021 ja ilmoittautuminen on päättynyt. 

Maatilan Hallintojohtaja – osakeyhtiön hallittu johtaminen on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman 2017-2020, rahoittama hanke, jota hallinnoi Suomen Yrittäjäopisto. Hankeaika on 1.8.2020-31.12.2022