Koulutussisällöt

Koulutuspäivien sisältö:
      • Yhtiöittämisen lähtökohdat, yrityksen strateginen johtaminen
      • Osakeyhtiön talouden hallinta ja taloussuunnittelu
      • Osakeyhtiön verotus
      • Osakeyhtiön kehittymisen vaihtoehdot, jatkuvuuden mahdollisuudet
      • Osakeyhtiölaki, vastuut & velvollisuudet
      • Osakeyhtiön hyvä hallintotapa, johtoryhmä- ja hallitustyöskentely
      • Osakeyhtiön henkilöstöhallinto
      • Tilinpäätösanalyysi
      • Yhteistyökumppanuudet ja verkostot

Tilaa aikataulutettu koulutusohjelma 2021

Kokonaisuuden hinta maatilaosallistujalle on 490 €/tila. Maatilalta voi osallistua usea henkilö.
Sidosryhmien edustajille osallistuminen on 100€/osallistuja/koulutuspäivä.

Koulutus on suunnattu erityisesti eteläpohjalaisille maatiloille ja maatilaosakeyhtiöille.

Koulutusten toteutuksessa mukana: