Koulutussisällöt

Koulutuspäivien sisältö:
   • Yhtiöittämisen lähtökohdat, yrityksen strateginen johtaminen
   • Osakeyhtiön talouden hallinta ja taloussuunnittelu
   • Osakeyhtiön verotus
   • Osakeyhtiön kehittymisen vaihtoehdot, jatkuvuuden mahdollisuudet
   • Osakeyhtiölaki, vastuut & velvollisuudet
   • Osakeyhtiön hyvä hallintotapa, johtoryhmä- ja hallitustyöskentely
   • Osakeyhtiön henkilöstöhallinto
   • Tilinpäätösanalyysi
   • Yhteistyökumppanuudet ja verkostot

Tilaa aikataulutettu koulutusohjelma 2021

Kokonaisuuden hinta maatilaosallistujalle on 490 €/tila. Maatilalta voi osallistua usea henkilö.
Sidosryhmien edustajille osallistuminen on 100€/osallistuja/koulutuspäivä.

Koulutus on suunnattu erityisesti eteläpohjalaisille maatiloille ja maatilaosakeyhtiöille.

Koulutusten toteutuksessa mukana: